http://www.banitraw.ecom.com.pl/
Banitraw

http://www.geology.cz Česká geologická služba

http://www.geofond.cz Česká geologická služba - Geofond

http://www.geologie.ac.at/    Standort der Geologischen Bundesanstalt Wien Austria

http://www.lgrb.uni-freiburg.de/lgrb/home/index_html Regierungspräsidium Freiburg 

http://www.bgr.bund.de/ Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)

http://geology.com/ GEOLOGIA  AMERYKA   USA


www.ptgeol.pl Polskie Towarzystwo Geologiczne

 

http://www.ptmin.pl/glowna.html Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

 

http://www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa

 

http://wroclaw.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny  Oddział  Dolnośląski

 

http://www.pigog.com.pl Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski

 

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/pgi-os/wiedza/rozlam PIG  Oddział Świętokrzyski

 

http://www.pigok.com.pl/ PIG Oddział Karpacki w Krakowie

 

http://www.pg-proxima.pl/ Przrzedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.

 

http://www.petrogeo.pl/ PETROGEO  Przedsiębiorstwo usług Laboratoryjnych i geologicznych

 

http://www.ing.uni.wroc.pl/ Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Wrocławski

 

http://www.wgg.pwr.wroc.pl Geonżynieria,Górnictwo i Geologia Politechnika Wrocławska

 

http://kgp.wnoz.us.edu.pl/ Katedra Geologii Podstawowej  Uniwersytet Śląski Sosnowiec

 

http://www.natur.cuni.cz/geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

http://geoinfo.amu.edu.pl/wngig/ig/index.html Instytut Geologii UAM w Poznaniu

 

http://www.wggios.agh.edu.pl/ Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska  AGH Kraków

 

http://www.ing.uj.edu.pl/Instytut Nauk Geologicznych UJ Kraków

 

http://www.geo.uw.edu.pl/ INSTYTUT GEOLOGII UW  WARSZAWA

 

http://www.ing.pan.pl POLSKA AKADEMIA NAUK WROCŁAW

 

 

http://eost.unistra.fr/recherche/ipgs/dylbas/ Dynamique de la Lithosphère Francja

 

www.cuprum.wroc.pl CUPRUM WROCŁAW   KGHiM

http://www.igo.wroc.pl/ POLTEGOR INSTYTUT WROCŁAW

http://poltegor.pl Poltegor  Projekt Wrocław