http://www.banitraw.ecom.com.pl/
absolut 2000

GEOLOGIA GÓRNICZA-MINIG GEOLOGY

https://sites.google.com/site/trawniczekrobert/Robert-Trawniczek MOJE ARTYKUŁY I PRACE GEOLOGICZNE W POLSCE

Robert Trawniczek geologishen exploration

Struktural :Massif NeuRude,Massif  Sowiogórski,   Massif Czeski.

Strukturní geologie NeuRude v Massif Central Sudet. Výklad geologických dat. Hledáte nové řešení problémů v interpretaci seismických sedimentárních pánví. Jsem specialista na hlubokých průzkumných vrtů pro všechny současné minerály analýza jader a jádra petrografie strukturální rdzeni.Pomiary, měření měření trhlin, tektonických poruch

Robert Trawniczek Structural geology NeuRude in the Massif Central Sudetes. Interpretation of geological data. Looking for a new solution to the problems in the interpretation of seismic sedimentary basins. I am a specialist in deep exploration wells for all concurrent minerals-analysis of cores and core petrography structural the drilling core-survey measurements of cracks, measurements of tectonic faults.

Since the October 2010 till the June 2011 Technical Uniwersitety AGH Kraków postgraduate  studiess Mining  Geology . Technical Uniwersitety AGH Kraków 05.10 2007 - 31.02 2008 Geopshyhical oil gas interpretation geologishen. Education 1994 -2001 Uniwesitety Wroclaw of 1997-2001 Poznań department of natural science in -geology and geography in Poznań speclity of sedimentology- prospeting stratygraphy-petrography-exploration geology. 1992-1994 Technical Uniwersitety of Wrocław -Wałbrzych branch faculty of MiningRock, electricity. 1984- 1989 Elkectrical technical college in Świdnica with speciality of electrical electromechanics. Foregin lanuages English right, Russian the best.

2008-The Models sedymentalogy of works of chalk and jura region the Grobla - Rajsko, the Before mountain of Karpatian.The results are reported of geological investigations during the summer of 1997-2001 sedimentology, petrology, geology in the vicinity of kamionkowo in the Sowie Mts.A general description of the area under consideration is followed by descriptions of new or little known clastic sedimentary culmishen rocks, particulary of limestones, pribolites, cataclasites annd pegmatites ,giving relative time sequence. The second part of the paper gives a analysis of the measurements of microstructures and rock . Is made to synchronise the tectonic margin basen sudetic wizen. and metamorphic rocks processes in the migmatite gneisses of dewonian of the Sowie Mts.

 

http://trawniczek.blogspot.com/ BLOG GEOLOGICZNY O MOICH OSERWACJACH ,CIEKAWOSTKACH

 
MOUNTAINS CONCEAL OWL MANY SENSATIONS.
The developed mining of colourful metals in Middle Ages was here perfect. It minerals stepping out in rocks granitoidowych were have gained over was to melting of glass and to executing decorations how: the black tourmalines the, cherry grenades, the silver mica, pink quartz, smoke quartz, milk skalenie as well as very thin beryllium about colour of sea water. It calcareous rocks in rocks of metamorphic Sowich Mantains were exploited was ( calcareous valley neighbourhoods Lange Bielau Silesia).In year 1943 Włodarza's massif stood with undertaking of Nazi organization Todt, one created complex "Rise ". Cost of this undertaking reached 150 miljonów of of the the time German marks. Remaining to today the deserted and marked the sign of time mining excavations which pull off to me the seekers of treasures and mineralogist from whole Polski. This small team of men of thirsty adventures is. The deposits of metals without economic meaning to today step out how the ore the lead and silver of, iron, of copper. The concentrating of minerals rudnych step out in figure of lenss. sputtering in the air or nests and veins. In the closest neighbourhoods Pieszyc numerous excavations existed enough mining how: Martin, Auguste, Wilhelm, Anna, St. Elise. It the exact information were it been possible was to get in publication Zygfryda the Piątka " the Górnictwo of Rud of Metali in Mantains Sowich " as well as in publication Lamparskiej Joanny " the Tajemnicze Podziemia ". Minerals which are the true treasures of Sowich Gór they be please for neighbouring collectors with admiration which it they obtained from the ground in secret places. We can very often meet skalenie, mica as well as black tourmalines. Józefa's concrete publication exists Lisa and Huberta Sylwestrzaka "The minerals of Lower Silesia where we can get very exact information.
wizen kamionki wizen kamionki  zlepieńce

 

Wykonuje ekspertyzy geologiczne,Interpretacja danych geologicznych.Badanie usuwisk- mechanika skał i gruntów mocnych. Poszukuję nowe rozwiązania problemów w interpretacji zdjęć sejsmicznych basenów sedymentacyjnych. Jestem specjalistą od głębokich odwiertów poszukiwawczych  za wszelkimi kopalinami- analiza rdzeni oraz petrografia rdzeni.Pomiary strukturalne rdzeni, pomiary spękań , pomiary uskoków tektonicznych.

GÓRY SOWIE KRYJĄ WIELE SENSACJI.
W średniowieczu było tu doskonałe rozwinięte górnictwo metali kolorowych. Pozyskiwano minerały występujące w skałach granitoidowych do wytopu szkła i do wykonywania ozdób jak: czarne turmaliny, wiśniowe granaty, srebrną mikę, kwarc różowy, kwarc dymny, mleczne skalenie oraz bardzo rzadki beryl o barwie wody morskiej oraz apatyty a także  nefryt i chryzopraz. W skałach metamorficznych Gór Sowich eksploatowano marmury ( wapienna dolina okolice Bielawy Górnej, Kamionek i Gilowa oraz Kluczowej).W roku 1943 masyw Włodarza stał się przedsięwzięciem hitlerowskiego sztabu projektowego Todt, stworzono kompleks „Rise”. Koszt tego przedsięwzięcia osiągnął 150 miljonów ówczesnych marek niemieckich. Pozostały do dzisiaj opuszczone i zaznaczone znakiem czasu wyrobiska górnicze, które ściągają do siebie poszukiwaczy skarbów i mineralogów z całej Polski. Jest to niewielkie grono ludzi spragnionych przygód. Do dzisiaj występują złoża metali bez znaczenia ekonomicznego jak ruda ołowiu i srebra, żelaza, miedzi,złota, chromu-chromity,tytanu- amfibolity,platyny, niklu-serpentynity. Skupienia minerałów rudnych występują w postaci soczewek. wypryśnięć lub gniazd i żył. W najbliższych okolicach Pieszyc istniały dość liczne wyrobiska górnicze jak: Martin, Auguste, Wilhelm, Anna, St. Elise. Dokładne informacje można uzyskać w publikacji Zygfryda Piątka „Górnictwo Rud Metali w Górach Sowich” oraz w publikacji Joanny Lamparskiej „Tajemnicze Podziemia”. Prawdziwymi skarbami Gór Sowich są minerały które cieszą się podziwem dla okolicznych zbieraczy którzy je wydobywali z ziemi w tajemnych miejscach. Bardzo często możemy spotkać skalenie, mikę oraz czarne turmaliny. Istnieje konkretna publikacja Józefa Lisa i Huberta Sylwestrzaka „Minerały Dolnego Śląska gdzie możemy uzyskać bardzo dokładne informacje.

 

Napisał Robert Trawniczek

2008 rok


IMG 1512BanitrawBanitrawBanitraw
BanitrawBanitrawBanitraw
Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.